Områdesikring af Christiansborg

11. jul 2017

Områdesikring af Christiansborg

Første spadestik til den permanente områdesikring af Christiansborg nærmer sig, og vi glæder os over at have været med til at sikre en både tryg, funktionel og æstetisk gangbar løsning på Slotsholmen.

Løsningen sikrer fortsat gode muligheder for forsamling på pladsen samtidig med, at den skaber et kvalitativt løft af byrummet, hvor rytterstatuen af Frederik VII, der i 1849 opgav enevælden og underskrev Grundloven, kommer til sin ret på en visuelt rolig plads.