Søren Schaumburg Jensen

Udvalgte projekter

 • 2013-2018
 • Sorgenfrivang

  Helhedsorienteret og bæredygtig renovering af bevaringsværdig boligbebyggelse i Virum. Bygherre: DAB

 • 2014-2018
 • KlimaByen i Middelfart

  Byplanlægning med integreret regnvandshåndtering. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2016-2017
 • Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med bevægelse, leg og læring samt integrerede klimatilpasningsløsninger for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2017
 • Niels Bohr Bygningen

  Seks gårdhaver, en grøn forbindelse under Jagtvej samt haveanlæg ind mod Universitetsparken. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2013-2017
 • Christiansborg

  Områdesikring af Slotsholmen. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2016
 • Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge

  Projektkonkurrence om udformning og indretning af et velkomstcenter for Nationalparken Mols Bjerge. Bygherre: Nationalpark Mols Bjerge

 • 2014-2016
 • Letbane på Ring 3

  Landskabsbearbejdning af en letbanestrækning på 27 km på tværs af 8 kommuner i Storkøbenhavn samt design af 28 stationer, 16 omformerstationer og et kontrol- og vedligeholdelsescenter. Bygherre: Hovedstadens Letbane

 • 2015-2016
 • Harrestrup Å

  Naturgenopretningsprojekt. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016
 • Maribo Klostersø

  Projektkonkurrence: Aktivering af kulturmiljø omkring Domkirke og søbred: styrkede forbindelser mellem by og vand, mellem kultur og natur. Et strøg, en plads og en brygge. Bygherre: Lolland Kommune

 • 2015
 • Papirøen

  Konkurrence: masterplan for Christiansholm. Bygherre: By & Havn

 • 2014-2015
 • Gammel Jernbanevej

  Byrumsforbedringer med fokus på identitets- og sammenhængsskabende muligheder for et mere aktivt byliv i området. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2015
 • Husumparken

  Bevægelsesrum med terrænvariation og træningsfaciliteter i landskabet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015
 • Vestre Fjordpark

  Udvikling af kulturlandskab med fokus på fritidsaktiviteter og rekreativitet ved vandet. Bygherre: Aalborg Kommune

 • 2013-2015
 • Rabalderstræde, Musicon

  Plads foran Musiconhuset. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2015
 • AB Molbech

  Disponering af gårdrum inkl. beboerworkshop. Bygherre: AB Molbech

 • 2015
 • Hvidovre Bymidte

  Parallelopdrag: helhedsplan med udgangspunkt i bymidtens DNA. Bygherre: Hvidovre Kommune

 • 2009-2014
 • Rabalderparken, Musicon

  Transformationslandskab: fra industrigrund til ny, grøn bydel med boliger, kultur og erhverv. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2014
 • Parkkvarteret i Ørestad Syd

  Udvikling af grønt og frodigt boligkvarter i Ørestaden. Bygherre: CPH Invest

 • 2013-2014
 • Tåsinge Plads

  Ny pladsdannelse med regnvandshåndtering med høj leg- og læringsværdi i Københavns første klimatilpassede byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014
 • Enghaveparken

  Konkurrenceforslag: Organisk klimatilpasning af historisk park. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014
 • Damhustorvet - Roskildevej

  Konkurrenceforslag. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2013-2014
 • Ejer Bavnehøj

  Revitalisering af Ejer Bavnehøj som udflugtsmål. Bygherre: Skanderborg Kommune

 • 2013
 • Gadehavegård

  Klimasikring i almene boligområder - et idekatalog. Kunde: Domea

Søren Schaumburg Jensen vCard

Landskabsarkitekt MDL

dir. tlf: (+45) 22 60 80 38 email: ssj@ghb-landskab.dk

Nøglekvalifikationer

Idé- og projektudvikling, visualisering, inddragelsesprocesser, skitsering og projektering

Uddannelse

MSc i Landskabsarkitektur KU Science, 2013

Erfaring

Sørens arbejdsopgaver omfatter skitsering, konceptudvikling og projektering af landskabsprojekter. Han er vant til at arbejde på tværs af skala, og har bred erfaring med udvikling af helhedsplaner og dispositionsforslag samt brugerinddragelse. Søren trives med inkluderende ideudvikling og engagerer sig altid meget i processen.

Søren har opbygget stor viden inden for motion og idræt i uderum, da han i flere omgange har været beskæftiget med opgaver, der omhandler integration af bevægelse i by-, park- og landskabsrum. Han har f.eks. været med til at udvikle Vestre Fjordpark i Aalborg, hvor omgivelserne ved det gamle friluftsbad er inddraget i et nyt aktivt landskab med et rekreativt, grønt område som omdrejningspunkt. Derudover har han tidligere på året udarbejdet visualiseringer til brug for borgerinddragelse i forbindelse med projektet ”Klimabyen i Middelfart” – et projekt, der bl.a. er med til at skabe nye aktive og rekreative byrum til glæde for borgerne.

I mange af Sørens projekter arbejdes helt grundlæggende med et bevægelseslandskab, som f.eks. på Tåsinge Plads og i Husumparken, der integrerer muligheder for fysisk aktivitet og baner vej for at tænke på tværs af traditionelle metoder og teknikker, så nye muligheder opstår.

Søren har stor viden inden for udarbejdelse af klimatilpasningsstrategier og LAR-løsninger. Vandhåndtering er i dag en integreret del af stort set alle vores landskabsprojekter, og Søren nyder at imødekomme udfordringerne fra det blå element med grønne løsninger.

Søren er en dygtig formidler og arbejder kompetent med layout, digital illustration og 3D-programmer. Ideer og løsningsforslag bliver præsenteret for bygherre, borgere og øvrige interessenter i et anskueliggjort design, så der skabes en fælles forståelse og et solidt udgangspunkt for et konstruktivt, tværfagligt samarbejde. Søren kan bidrage med design i øjenhøjde dvs. med fokus på brugerne og stedlige kvaliteter og udfordringer.

Søren har været ansat hos GHB siden september 2013.

Søren er født i 1983 og bor på Østerbro.